Zavedení elektronické matriky

Školní matrika je označení pro evidenci žáků a studentů dle zákona č. 561/2004 Sb. Ukládá školám, které údaje u žáků musí evidovat. Zařídíme digitalizaci, stávajících a navedení nových školních matrik.

Zpracování grantu

Pravidelné sledování vypsaných programů. Pomůžeme zajistit čerpání dotací a grantů na Vaše projekty jak z oblasti dotační politiky krajů, státu, tak z Evropské unie. Příprava žádosti o grant/dotaci: pomůžeme se specifikací myšlenky. Nalezení vhodného dotačního programu, komunikace s příslušnými orgány, zpracování žádosti, vyhodnocení a optimalizace čerpání grantu.

Vzdělávací programy

Vývoj výukových programů dle přání klienta, úprava obsahu dle aktuálních potřeb a trendů, implementace do výukového procesu, zaškolení pedagogického sboru.

Revize zařízení